безкористен

безкористен
прил. - безвъзмезден
прил. - честен, предан, съвестен, скрупулен, правдив, добродетелен
прил. - безплатен, доброволен
прил. - самоотвержен, себеотрицателен, самопожертвувателен

Български синонимен речник. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • безвъзмезден — прил. безплатен, безпаричен, даром, гратис прил. безкористен, безрезервен прил. доброволен …   Български синонимен речник

  • беззаветен — прил. безкористен, всеотдаен, самоотвержен, безрезервен, предан …   Български синонимен речник

  • безплатен — прил. безвъзмезден, безкористен, доброволен прил. свободен …   Български синонимен речник

  • братски — прил. приятелски, другарски, доброжелателен, добър, сговорлив прил. безкористен …   Български синонимен речник

  • доброволен — прил. непринуден, незадължителен, драговолен, свободен, волен, мирен прил. безплатен, безвъзмезден, безкористен прил. непоискан, неизискван, спонтанен …   Български синонимен речник

  • добродетелен — прил. добър, благодетелен, благороден, човешки, честен, безкористен, съвестен, благонравен, високонравствен, нравствен, морален …   Български синонимен речник

  • добросъвестен — прил. честен, почтен, благороден, съвестен, безкористен, неподкупен, искрен, предан, безукоризнен прил. изпълнителен прил. сериозен, задълбочен, ревностен …   Български синонимен речник

  • невинен — прил. невиновен, непровинен, оправдателен, извинителен, безгрешен прил. непорочен, чист, девствен, целомъдрен, неопетнен, непокварен, нравствен, чистонравен, запазен прил. детински, незлобив, простодушен, безобиден, чистосърдечен, добродушен,… …   Български синонимен речник

  • неподкупен — прил. честен, безкористен, съвестен, непокварен, непокварим, неподатлив, почтен прил. чист, неопетнен …   Български синонимен речник

  • правдив — прил. истински, истинен, обективен, основателен, прав, верен, правдоподобен, реален, действителен, вероятен прил. убедителен, сърдечен, искрен прил. справедлив, честен, безкористен, почтен, безпристрастен, законен, правосъден прил. верующ,… …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”